ასამბლაჟები

ვიგენ ვართანოვის კოლაჟები და ასამბლაჟები უნიკალური სამყაროებია, რომლებიც შექმნილია ძველმანებისა და ქუჩა-ქუჩა ნაპოვნი ნივთებისგან, რომელთაც ის შთაბერავს მეორე სუნთქვას, თითქოს მათ ხელახალ სიცოცხლეს აძლევს.

კოლაჟები

ფოტოგრაფია

მუზეუმი